Regulaminy

tutaj Regulamin Internetowej Sprzedaży Biletów

 

REGULAMIN FESTIWALU „SHANTIES 2024”

§ 1

1. Festiwal Piosenki Żeglarskiej Shanties w Krakowie zwany dalej Festiwalem odbywa się w dniach 22 – 25 lutego 2024 roku.

2. Organizatorem Festiwalu jest Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki HALS z siedzibą 31-113 Kraków ul. Straszewskiego 27

3. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Festiwalu.

 

§ 2

1. Koncerty Festiwalowe odbywają się w sali Radia Kraków i Kina Kijów w terminach podanych w programie.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Festiwalu podczas trwania koncertów oraz na 2 godziny przed ich rozpoczęciem na całym terenie obiektu.

3. Warunkiem wstępu na koncerty Festiwalu Shanties 2024 jest posiadanie ważnego na dany koncert biletu, zaproszenia lub imiennego identyfikatora.

4. Bilety i zaproszenia upoważniają do jednokrotnego wstępu na koncert i są przypisane do numerowanych miejsc siedzących.

5. Imienne identyfikatory ważne są tylko z dowodem tożsamości.

6. Przy wejściu na teren objęty imprezą każdy zobowiązany jest okazać dokument uprawniający do wstępu na każdorazowe wezwanie służby porządkowej.

7. Identyfikatory wydawane są w biurze organizatora Festiwalu.

 

§ 3

1. Uczestnicy koncertów zobowiązani są podporządkować się służbom porządkowym, policji, straży pożarnej.

2. Zabrania się wnoszenia na teren sal koncertowych:

2.1. Napojów alkoholowych nie zakupionych na terenie Kina Kijów.

2.2. Broni wszelkiego rodzaju,

2.3. Przedmiotów które mogą być użyte jako broń lub pocisk,

2.4. Butelek i innych opakowań szklanych,

2.5. Fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych,

2.6. Innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa osób uczestniczących w Festiwalu,

3. Ponadto zakazuje się:

3.1. Wchodzenie na scenę i obszary, które nie są dopuszczone dla widzów

3.2. Rzucania przedmiotami,

3.3. Rozniecania ognia,

3.4. Palenia tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych.

§ 4

1. Osoby nie przestrzegające powyższego regulaminu i w jakikolwiek sposób naruszające porządek będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu objętego imprezą przez służby porządkowe każdą osobę nie stosującą się do powyższych zasad.

 

Zarząd Fundacji