Werdykt 2022

Kraków, 1 lutego 2022 r.

Werdykt Jury Przeglądu Konkursowego
XLI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej
Shanties 2022

Jury w składzie:
Agnieszka Krajewska, Jolanta Gacka, Elżbieta Klęsk, Wojciech Harmansa
po wysłuchaniu nagrań występów zgłoszonych do konkursu wykonawców:
dwóch zespołów: Grupa Trzymająca Ster i Szkutnicy Dźwięku oraz solistki: Kamili Płoszajskiej
postanowiło nie nominować do udziału w XLI Międzynarodowym Festiwalu Piosenki
Żeglarskiej „Shanties 2022” żadnego z powyższych wykonawców.

Jury w imieniu organizatorów pragnie podziękować wszystkim uczestnikom przeglądu za zaangażowanie i nadesłane nagrania, jednocześnie zauważając z roku na rok malejące zainteresowanie formułą konkursową wśród młodych twórców piosenki żeglarskiej.
Jury ze smutkiem odnotowuje obniżający się poziom artystyczny i wykonawczy prezentowanych występów konkursowych a także brak nowych pomysłów w sferze tekstowej, melodycznej i aranżacyjnej.
Tegoroczna zdalna formuła konkursu – podyktowana nadal niepewną sytuacją epidemiologiczną – pozbawiła Jury możliwości doświadczenia całego spektrum emocji oraz pełnego uczestnictwa w koncertach wykonawców konkursowych.
Jury żywi ogromną nadzieję, że przyszłoroczna edycja Przeglądu Konkursowego Shanties odbędzie się w formule tradycyjnej, co przyniesie możliwość pełnej scenicznej i muzycznej interakcji widz-juror-artysta, a tym samym zachęci wiele nowych podmiotów wykonawczych do zaprezentowania się na deskach sceny Przeglądu Konkursowego Shanties 2023.
Na tym werdykt zakończono