Regulamin

ZASADY KWALIFIKACJI WYKONAWCÓW

I. Przegląd Konkursowy odbędzie się w dniu 27 stycznia 2024 roku w godzinach 15.00 – 18.00

w Tawernie Żeglarskiej „Stary Port” w Krakowie, a próby mikrofonowe od godz. 12.00.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany miejsca realizacji Przeglądu, o czym zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Każdy uczestnik ma obowiązek odbyć próbę mikrofonową przed konkursem.

II. Do udziału w Przeglądzie Konkursowym „Shanties” upoważnia:

A. Nominacja od jednego spośród przeglądów, konkursów i festiwali piosenki żeglarskiej, które odbyły się w 2023 roku.

Nominacje wraz z kopią werdyktu jury powinny być przesłane do biura Fundacji HALS do dnia 15 grudnia 2023 r.

B. Zgłoszenie indywidualne

- Udział wykonawcy potwierdzony zostanie pisemnym zaproszeniem otrzymanym od Organizatora Przeglądu Shanties.

- Wykonawca wybrany zostaje spośród zgłoszonych uczestników konkursu w zależności od prezentowanego poziomu artystycznego i wolnych miejsc.

III. W konkursie mogą brać udział wykonawcy, mający ukończone 16 lat.

IV. W przypadku dużej ilości chętnych do udziału w Przeglądzie gwarancję udziału mają wykonawcy nominowani do udziału w Przeglądzie Shanties.

V. Tematem występów jest szeroko rozumiana piosenka żeglarska od szanty klasycznej po współczesną piosenkę żeglarską. Na konkurs wykonawca ma obowiązek przygotować 20 minutowy recital.

VI. Występy uczestników konkursu podlegają ocenie Jury, którego skład tworzą znawcy gatunku, organizatorzy imprez, artyści, autorzy tekstów i muzyki.

VII. Nagrodą Główną konkursu Przeglądu Konkursowego Shanties udział Laureata/ów w Festiwalu „Shanties 2024”.

VIII. Uczestnicy konkursu biorą udział w „Nocy Szantowej” w tawernie Stary Port od godz. 20.00, w trakcie której na scenie zostanie odczytany oficjalny werdykt Jury oraz nastąpi wręczenie dyplomów i nominacji do udziału w Festiwalu Shanties.

IX. Opłaty:

Koszt udziału w Przeglądzie wynosi 50,00 zł od osoby. Dojazd na koszt własny.

Opcjonalnie nocleg: 70 zł/os/noc – w Hotelu Żaczek – miejsce w pokoju 2 osobowym.

W razie potrzeby korzystania z noclegu 27/28 stycznia - istnieje możliwość rezerwacji za pośrednictwem Organizatora.

X. Terminy:

Termin przysyłania zgłoszeń oraz wpłat za udział w konkursie oraz (w razie potrzeby) nocleg do dnia 14 stycznia 2024.