Regulamin

ZASADY KWALIFIKACJI WYKONAWCÓW

Laureat Przeglądu Konkursowego zostanie zaproszony do udziału w Festiwalu Shanties 2019.

Do udziału w Przeglądzie konkursowym upoważnia:
a/ rekomendacja jednego spośród przeglądów, konkursów i festiwali piosenki żeglarskiej Imprezy nominujące (nominacja zespołu równoznaczna jest z udziałem w przeglądzie)
lub
b/ zgłoszenie indywidualne zespołu (udział zespołu potwierdzony będzie pisemnym zaproszeniem otrzymanym od organizatorów Przeglądu Shanties. Zespół wybrany zostaje spośród zgłoszonych uczestników konkursu w zależności od prezentowanego przez nich poziomu artystycznego i wolnych miejsc).
c/ w konkursie mogą brać udział zespoły, których członkowie mają ukończone 16 lat.

W przypadku dużej ilości chętnych do udziału w Przeglądzie gwarancję występu w koncercie konkursowym mają zespoły nominowane

Tematem występów zespołu jest szeroko rozumiana piosenka żeglarska od szanty klasycznej po współczesną piosenkę żeglarską, przy czym na konkurs zespół ma obowiązek przygotować 20 minutowy recital.

Koszt udziału w Przeglądzie wynosi 35,00 zł od osoby/członka zespołu, dojazd na koszt własny zespołu.
Dane Fundacji i numer konta

Organizator gwarantuje uczestnikom Konkursu nocleg według składu osobowego podanego w karcie zgłoszenia.
Termin przesyłania zgłoszeń oraz wpłat tytułem udziału w konkursie upływa 31 grudnia 2018 r.

Nominacje wraz z kopią werdyktu jury powinny być przesłane przez organizatorów do biura Fundacji HALS do dnia 31 grudnia 2018 r.

Wybierz grupy:

Informacje o organizowanych przez nas koncertach, o nowych wydawnictwach i promocjach w naszym sklepie internetowym oraz na jakich imprezach będziemy z naszymi płytami i śpiewnikami.
informacje o Festiwalu Shanties
Informacje o Festiwalu Tratwa
Informacja o imprezach i koncertach w Tawernie w Krakowie