Regulamin

Tematem konkursu jest szeroko rozumiana piosenka żeglarska od szanty klasycznej po współczesną piosenkę żeglarską.

Warunkiem udziału w Przeglądzie Konkursowym jest dostarczenie drogą elektroniczną na adres: hals@hals.krakow.pl (w temacie „Przegląd Konkursowy Shanties 2022”):
  • zgłoszenia udziału w przeglądzie (karta zgłoszenia)
  • 20 minutowego wysokiej jakości materiału audio-video z zarejestrowanym występem uczestnika konkursu. Jakość materiał powinna umożliwiać ocenę walorów artystycznych i wykonawczych.
    Materiał audio-video prosimy przesyłać w formie linku do pobrania lub odtworzenia materiału na stronie źródłowej (np. youtube)
  • tekstów piosenek (w przypadku prezentacji utworów autorskich)
Nadesłane przez wykonawców materiały podlegać będą ocenie przez powołane w tym celu profesjonalne Jury.
Jury Przeglądu w oparciu o materiał opiniotwórczy jakim są dostarczone materiały oceniać będzie poziom artystyczny, wykonawczy i sceniczny, a także wartość tekstów autorskich.
Kwalifikacja wykonawcy/ów do udziału w Festiwalu Shanties 2022 nastąpi w oparciu o nadesłane materiały.

Laureat Przeglądu Konkursowego zostanie zaproszony do udziału w Festiwalu Shanties 2022.

Do udziału w Przeglądzie konkursowym upoważnia:
a/ rekomendacja jednego spośród przeglądów, konkursów i festiwali piosenki żeglarskiej (nominacja zespołu równoznaczna jest z udziałem w przeglądzie)
lub 
b/ zgłoszenie indywidualne zespołu (udział zespołu potwierdzony będzie pisemnym zaproszeniem od organizatorów Przeglądu Shanties. Zespół wybrany zostaje spośród zgłoszonych uczestników konkursu w zależności od prezentowanego przez nich poziomu artystycznego i wolnych miejsc).
c/ w konkursie mogą brać udział zespoły, których członkowie mają ukończone 16 lat.

Ogłoszenie wyników eliminacji do Festiwalu Shanties 2022 nastąpi w dniu 1 lutego 2022 r., poprzez publikację werdyktu na oficjalnej stronie festiwalu www.shanties.pl oraz w mediach społecznościowych na stronie FB włącznie z udostępnieniem materiału laureata.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 23 stycznia 2022 r.

Wybierz grupy:

Informacje o organizowanych przez nas koncertach, o nowych wydawnictwach i promocjach w naszym sklepie internetowym oraz na jakich imprezach będziemy z naszymi płytami i śpiewnikami.
informacje o Festiwalu Shanties
Informacje o Festiwalu Tratwa
Informacja o imprezach i koncertach w Tawernie w Krakowie