Regulamin

ZASADY KWALIFIKACJI WYKONAWCÓW

Laureat Przeglądu Konkursowego zostanie zaproszony do udziału w Festiwalu Shanties 2023.

Przegląd Konkursowy Shanties odbędzie się w dniu 28 stycznia 2023 roku od godziny 14.00 w Tawernie Żeglarskiej „Stary Port” w Krakowie.

Do udziału w Przeglądzie konkursowym upoważnia:
a/ rekomendacja jednego spośród przeglądów, konkursów i festiwali piosenki żeglarskiej Imprezy nominujące (nominacja zespołu równoznaczna jest z udziałem w przeglądzie)
lub
b/ zgłoszenie indywidualne zespołu (udział zespołu potwierdzony będzie pisemnym zaproszeniem otrzymanym od organizatorów Przeglądu Shanties. Zespół wybrany zostaje spośród zgłoszonych uczestników konkursu w zależności od prezentowanego przez nich poziomu artystycznego i wolnych miejsc).
c/ w konkursie mogą brać udział zespoły, których członkowie mają ukończone 16 lat.
W przypadku dużej ilości chętnych do udziału w Przeglądzie gwarancję występu w koncercie konkursowym mają zespoły nominowane przez n/w imprezy

Tematem występów zespołu jest szeroko rozumiana piosenka żeglarska od szanty klasycznej po współczesną piosenkę żeglarską, przy czym na konkurs zespół ma obowiązek przygotować 20 minutowy recital.

Koszt udziału w Przeglądzie wynosi 50,00 zł od osoby/członka zespołu, dojazd na koszt własny zespołu.

Organizator gwarantuje uczestnikom Konkursu nocleg według składu osobowego podanego w karcie zgłoszenia.
Termin przysłania zgłoszeń oraz wpłat tytułem udziału w konkursie upływa 14 stycznia 2023 r.

Nominacje wraz z kopią werdyktu jury powinny być przesłane przez organizatorów do biura Fundacji HALS do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wybierz grupy:

Informacje o organizowanych przez nas koncertach, o nowych wydawnictwach i promocjach w naszym sklepie internetowym oraz na jakich imprezach będziemy z naszymi płytami i śpiewnikami.
informacje o Festiwalu Shanties
Informacje o Festiwalu Tratwa
Informacja o imprezach i koncertach w Tawernie w Krakowie