Regulamin

ZASADY KWALIFIKACJI WYKONAWCÓW

Laureaci Przeglądu Konkursowego zostaną zaproszeni do udziału w Festiwalu Shanies 2017.
Do udziału w Przeglądzie konkursowym upoważnia:
a/ rekomendacja jednego spośród przeglądów, konkursów i festiwali piosenki żeglarskiej Imprezy nominujące (nominacja zespołu równoznaczna jest z udziałem w przeglądzie)
lub
b/ zgłoszenie indywidualne zespołu (udział zespołu potwierdzony będzie pisemnym zaproszeniem otrzymanym od organizatorów Przeglądu Shanties. Zespół wybrany zostaje spośród zgłoszonych uczestników konkursu w zależności od prezentowanego przez nich poziomu artystycznego i wolnych miejsc).
c/ w konkursie mogą brać udział zespoły, których członkowie mają ukończone 16 lat.
W przypadku dużej ilości chętnych do udziału w Przeglądzie gwarancję występu w koncercie konkursowym mają zespoły nominowane przez n/w imprezy
Tematem występów zespołu jest szeroko rozumiana piosenka żeglarska od szanty klasycznej po współczesną piosenkę żeglarską, przy czym na konkurs zespół ma obowiązek przygotować 20 minutowy recital.
Udział w Przeglądzie jest bezpłatny, a dojazd na koszt własny zespołu.
Organizator gwarantuje uczestnikom Konkursu nocleg według składu osobowego podanego w karcie zgłoszenia.
Termin przysyłania zgłoszeń przez zespoły upływa 20 grudnia 2016 r.
Nominacje wraz z kopią werdyktu jury powinny być przesłane przez organizatorów do biura Fundacji HALS do dnia 20 grudnia 2016 r.

Wybierz grupy:

Informacje o organizowanych przez nas koncertach, o nowych wydawnictwach i promocjach w naszym sklepie internetowym oraz na jakich imprezach będziemy z naszymi płytami i śpiewnikami.
informacje o Festiwalu Shanties
Informacje o Festiwalu Tratwa
Informacja o imprezach i koncertach w Tawernie w Krakowie