Konkurs

INFORMACJE I REGULAMIN

ZASADY UDZIAŁU:
Każda klasa może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac (indywidualne i grupowe - mile widziane)
Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (bez prac przestrzennych), format prac:  maksymalnie A3
Na odwrocie pracy należy przykleić metryczkę wypisaną wg wzoru:
  • tytuł pracy
  • imię i nazwisko dziecka, klasa/szkoła
  • wiek dziecka
  • kontakt do opiekuna klasy/grupy (telefon, adres e mail)
  • dane kontaktowe szkoły (adres pocztowy, telefon, e mail)
wszystkie prace przechodzą na własność organizatora

Prosimy o dołączenie do każdej pracy, metryczki i podpisanego przez rodzica /opiekuna oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.u.Nr.133 pozycja 883) oraz nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych organizatora

NA PRACE CZEKAMY DO 9 STYCZNIA 2017 r.
Prace dostarczać można osobiście lub pocztą na adres organizatora:
Fundacja HALS, ul. Straszewskiego 27, 31-113 Kraków

Informacja na temat nagrodzonych prac zostanie opublikowana
po 9 stycznia 2017 na stronie organizatora  www.shanties.pl

UWAGA!
Wręczenie nagród nastąpi w dniu 4 LUTEGO 2017 r. (sobota) w trakcie Rodzinnej Gry Miejskiej organizowanej wspólnie z Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie, do udziału w której już teraz serdecznie zapraszamy!
Informacje o grze dostępne będą na www.shanties.pl  oraz www.cmjordan.krakow.pl

kontakt z organizatorem:
Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki HALS
ul.Straszewskiego 27, 31-113 Kraków
tel. 12/430 09 86; e-mail: hals@hals.krakow.pl

Wybierz grupy:

Informacje o organizowanych przez nas koncertach, o nowych wydawnictwach i promocjach w naszym sklepie internetowym oraz na jakich imprezach będziemy z naszymi płytami i śpiewnikami.
informacje o Festiwalu Shanties
Informacje o Festiwalu Tratwa
Informacja o imprezach i koncertach w Tawernie w Krakowie