Konkurs STS Chopin

„SZANTA DLA FRYDERYKA CHOPINA"


Organizator konkursu:
3OCEANS Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie ul.Koszykowa 3/160
REGULAMIN

Cel Konkursu to stworzenie autorskiego utworu słowno-muzycznego (piosenki), w dowolnym gatunku muzycznym, promującego żaglowiec Fryderyk Chopin- m.in. w kontekście jubileuszu 25-lecia - wraz z artystycznym wykonaniem takiej piosenki.

Konkurs ma charakter otwarty, uczestnikiem może być każdy, kto ukończł 15 lat.

Zgłaszanie prac konkursowych:
  • samodzielnie (osoby pełnoletnie)
  • przez przedstawiciela ustawowego - rodzic/inny opiekun prawny (osoby niepełnoletnie)
Prace Konkursowe wraz z dokładnie i czytelnie wypełnioną Kartą zgłoszenia konkursowego (karta zgłoszenia), podpisane przez uczestnika Konkursu lub zgłaszającego, należy zgłaszać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „SZANTA DLA FRYDERYKA CHOPINA" do Organizatora Konkursu (decyduje data dostarczenia Pracy):
  • listownie,
  • kurierem  Konkursowej do Organizatora)
  • osobiście
w terminie do 17.02.2017 r.

osobami upoważnionymi do kontaktów z uczestnikami Konkursu lub zainteresowanymi udziałem są:
Oksana Koshel oraz Wojciech Cisek tel. 607700404 e-mail: biuro@3oceans.pl

NAGRODA

udział w jednym rejsie, dla jednej osoby na STS Fryderyk Chopin w ramach tzw. rejsów z wolnego naboru organizowanych przez firmę 3Oceans.
Warunkiem zakwalifikowanie się na dowolnie wybrany rejs z wolnego naboru, jest dostępność wolnego miejsca w momencie zgłoszenia.
Terminy rejsów z wolnego naboru dostępne są na stronie internetowej:
http://www.fryderykchopin.pl/rejsy,r2/

Wybierz grupy:

Informacje o organizowanych przez nas koncertach, o nowych wydawnictwach i promocjach w naszym sklepie internetowym oraz na jakich imprezach będziemy z naszymi płytami i śpiewnikami.
informacje o Festiwalu Shanties
Informacje o Festiwalu Tratwa
Informacja o imprezach i koncertach w Tawernie w Krakowie